K4 N

Màquina automàtica d’alta producció, connectada a embotidora, per tancar embotits de tripa natural amb dos clips d’alumini.

K4-60

Màquina automàtica d’alta producció, connectada a embotidora, per tancar embotits de tripa natural o artificial amb dos clips d’alumini.

K4-90

Màquina automàtica d’alta producció, connectada a embotidora, per tancar embotits de artificial amb dos clips d’alumini.

K4-120

Màquina automàtica d’alta producció, connectada a embotidora, per tancar embotits de tripa artificial amb dos clips d’alumini.

K5-100

Clipadora automàtica d’alta producció, connectada a embotidora, per tancar tot tipus d’embotits de tripa natural o artificial (col.làgena, fibrosa o plàstica)

SK4-90

Màquina semi-automàtica d’alta producció, connectada a embotidora, per tancar embotits de tripa artificial amb dos clips d’alumini.

SK5-100

Clipadora semi-automàtica connectada a embotidora, per tancar tot tipus d’embotits de tripa natural o artificial (col.làgena, fibrosa o plàstica)