NUDO AUTOMÁTICA

Partint de tripa artificial en bobina, la lligadora NUDO AUTOMÁTICA prisa, lliga i talla la tripa a la mida desitjada, de forma totalment automàtica. Al final del procés entrega les tripes processades penjades pel llaç.

ALM

Màquina totalment automàtica per prisar, tallar i tancar amb un clip d’alumini (amb o sense llaç), tot tipus de malles o tripes artificials en forma tubular i en bobina.

ECM

Màquina totalment automàtica per tallar i tancar amb un clip d’alumini (amb o sense llaç) tot tipus de malles o tripes artificials en forma tubular i en bobina.