HELSAC

Clipadora ràpida per tancar sacs, bosses o malles, amb un clip d’alumini, en posició vertical.