Maquinària

CONSULTI LA NOSTRA GAMMA DE MAQUINÀRIA

Clipadores 1 clip sobretaula

E3

H3

H2

H1

HEMGRAP MANUAL

H5 H-2700

H5 H-3200

Doble clipadores sobretaula

HD2

HD3

Clipadores conectades a embotidora

K4-120

SK4-90

K4-90

K4-60

K4 N

K5-100

SK5-100

Clipadores horitzontals

HELSAC

Z1

Clipadores al buit

HELVAC DA

HELVAC

Convertidors de tripes i malles

ECM

ALM

NUDO AUTOMÁTICA

DAS

NUDO